inetบริษัท ไอเอสเอ็ม ซิเคียวริเทค จำกัด ผู้เยี่ยมชมผู้เยี่ยมชมผู้เยี่ยมชมผู้เยี่ยมชมผู้เยี่ยมชมผู้เยี่ยมชม
Home About Us Product Service Portfolio News & Events FAQ Tips Map Contact Us
การวัดวงกบชนิดต่าง ๆ
วิธีการวัดเพื่อติดตั้งมุ้งลวดม้วนเก็บ หน้าต่างและประตู
วิธีติดตั้งมุ้งจีบ
ขั้นตอนการติดตั้ง มุ้งลวดสปริง inet
ขนาดสูงสุด มุ้งลวดสปริง ประตูหน้าต่าง/บานเดี่ยว

วิธีการวัดเพื่อติดตั้งมุ้งลวดม้วนเก็บ หน้าต่างและประตู

วงกบไม้

 

วิธีการวัดหน้างาน


วัดพื้นที่ด้านใน สังเกตุกลอนหน้าต่าง มือจับว่าสามารถติดแบบดึงลงได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องติดด้านข้างแทน การติดกระบอกเดี่ยวควรมีความกว้างไม่เกิน 1 เมตร ถ้ากว้างกว่านั้นควรแนะนำลูกค้าติดเป็นบานคู่แทน

วิธีการวัดประตู


การวัดประตูไม้ วัดในลักษณะเดียวกับหน้าต่าง แต่ให้สังเกตุขนาดความกว้างประตู ถ้าเกินกว่า 1 เมตร ให้ใช้ กระบอกคู่ดึงข้าง ( ประตุควรดึงข้างทั้งหมด ) ถ้าเป็นกระบอก คู่ควรวัดความสูงทั้ง ด้านขวาและด้านซ้าย
การวัดแบบมีธรณี ให้วัดแบบประตูไม่มีธรณี แต่ให้วัดความสูงของธรณีและเขียนรูปมาด้วย ( หมายเหตุ : ในทุกๆกรณีให้สังเกตว่าประตูเปิดเข้าบ้าน หรือออกนอกบ้านจะได้พิจารณาการติดตั้งได้ถูกต้อง )
ประตูแบบไม่มีธรณี

ประตูแบบมีธรณี
 

วงกบอลูมิเนียม

 

บานสไลด์สวนทาง (วงกบอลูมิเนียม)


การวัด ให้วัดความสูงที่บนสันรางมุ้งลวดด้านล่าง จนถึงบังใบกันตกของมุ้งลวดด้านบน ตามรูปที่ 1 การวัดความกว้าง ให้วัดเริ่มจากกลางบานที่ซ้อนกันเข้าหาด้นในของวงกบตามรูปที่ 2

บานสไลด์ตายหนึ่งข้าง (สไลด์บานเดี่ยว)


การวัดสไลด์ตายหนึ่งข้างจะเหมือนกับ บานสไลด์สวนทาง ต่างกันตรงที่วิธีการวัดความกว้าง ให้วัดตามรูป

การวัด วัดพื้นที่ด้านในทั้งหมดคล้ายกับการวัด แบบสไลด์บานเดี่ยว แตกต่างกันตรงการวัดความกว้าง จะวัดจากขอบด้านในของบานประตู
 

วงกบพีวีซี

 
การวัดวงกบพีวีซีจะวัดเหมือนวงกบอลูมิเนียมแต่ไม่ตายตัว เพราะวงกบพีวีซีมีหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกัน ดังนั้นต้องพิจารณาหน้างานอีกครั้ง
website builder by
ninewebsite.com

บริษัท ไอเอสเอ็ม ซิเคียวริเทค จำกัด


94/29 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Tel/ Fax: 02-9482962
Mobile: 086-3669630, 081-8180924
Email: ornanong.s159@gmail.com
ID Line: khun orn